Cách sở hữu CUSD

Bạn có thể sở hữu CUSD bằng một trong những cách sau:

  • Chuyển đổi (Convert) BUSD/USDC sang CUSD trên nền tảng Coin98 Dollar

  • Hoán đổi (Swap) token khác sang CUSD trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX)

Chuyển đổi (Convert) trên nền tảng Coin98 Dollar

CUSD là stablecoin phi tập trung được thế chấp hoàn toàn bằng BUSD (BNB Chain) hay USDC (Solana, Ethereum). Vì vậy, bạn có thể chuyển đổi BUSD/USDC sang CUSD với tỷ lệ 1:1.

Chuyển đổi này có thể thực hiện trên Coin98 Super App hoặc Coin98 Extension. Trước khi thực hiện, bạn cần:

Trên Coin98 Super App

Bước 1: Chọn Xem thêm (More) từ màn hình chính → Chọn Coin98 Dollar từ mục Terminal;

Bước 2: Chọn chain và địa chỉ ví chứa stablecoin muốn đổi;

Bước 3: Điền số lượng bằng cách nhập tay hoặc kéo thanh trượt → Chọn Chuyển đổi (Convert);

Bước 4: Chọn Convert một lần nữa để xác nhận chuyển đổi.

Trên Coin98 Extension

Bước 1: Truy cập cusd.coin98.com;

Bước 2: Chọn chain và địa chỉ ví chứa stablecoin muốn đổi;

Bước 3: Điền số lượng đổi bằng cách nhập tay hoặc kéo thanh trượt → Chọn Chuyển đổi (Convert);

Bước 4: Chọn Convert một lần nữa để xác nhận chuyển đổi.

Lưu ý:

  • Bạn có thể xem lịch sử chuyển đổi bằng cách nhấn chọn biểu tượng đồng hồ ở góc trên bên phải giao diện chuyển đổi.

  • Gas mặc định ở mức tiêu chuẩn (Standard) với phí mạng lưới và tốc độ giao dịch tối ưu. Bạn có thể kéo thanh trượt ngang để điều chỉnh gas tùy nhu cầu sử dụng.

Hoán đổi (Swap) trên DEX

Sau khi ra mắt, CUSD được list trên nhiều DEX. Vui lòng tham khảo cách giao dịch để sở hữu CUSD trên Saros (mạng Solana) và Baryon (mạng BNB Smart Chain) như sau:

Last updated