Ổn định giá

Cách thức CUSD mở rộng nguồn cung

CUSD là một stablecoin phi tập trung được thế chấp hoàn toàn bằng tài sản dự trữ. Để chuyển đổi thành 1 CUSD, tổng tài sản thế chấp trị giá 1 USD phải được gửi vào hợp đồng thông minh CUSD Reserve. Cụ thể, trong giai đoạn đầu, tỷ lệ tài sản thế chấp để chuyển đổi thành 1 CUSD bao gồm các stablecoin được đảm bảo bởi tiền pháp định có giá trị $1 là BUSD (trên BNB Chain) và USDC (trên Solana và Ethereum).

Tỷ lệ chuyển đổi 1:1

Tất cả CUSD có thể được quy đổi 1:1 trực tiếp cho stablecoin đã được thế chấp trước đó trong nguồn dự trữ, đây là cơ chế chính cho phép CUSD đạt được sự ổn định trong giai đoạn đầu.

Trong cơ chế CUSD, cần lưu ý rằng việc chuyển đổi các stablecoin khác thành CUSD sẽ không tốn phí; trong khi đó, việc chuyển đổi ngược lại sẽ được thu một khoản phí nhỏ 0,5% trên mỗi giá trị giao dịch và có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thị trường trong tương lai.

CUSD Reserve

CUSD được đảm bảo hoàn toàn bởi các tài sản stablecoin được hỗ trợ và được gửi đến hợp đồng thông minh CUSD Reserve. Người dùng có thể chuyển đổi tài sản qua lại bất kỳ lúc nào bởi tất cả các tài sản hỗ trợ luôn được duy trì trong hợp đồng.

CUSD mở khóa sức mạnh trong hệ sinh thái Coin98

CUSD chủ yếu được thiết kế để trở thành huyết mạch cho tất cả các sản phẩm hiện tại và tương lai trong hệ sinh thái Coin98. Chính những tiện ích đó thu hút nhu cầu thực tế để CUSD tăng trưởng ổn định trong giai đoạn đầu. Do đó, một tập hợp các cơ sở hạ tầng vững chắc được xây dựng để áp dụng CUSD như:

  • Các DeFi Hub trên mỗi blockchain

  • Một cross-chain bridge

  • Nền tảng launchpad token trên multi-chain

  • Multi-chain NFT Marketplace

  • … Và nhiều sản phẩm khác

Sự ra đời của CUSD sẽ mở khoá dòng chảy thanh khoản cross-chain đồng nhất giữa các sản phẩm và trải nghiệm cross-chain liền mạch. Đây là một trải nghiệm độc đáo, vô song mà người dùng Web3 không thể tìm thấy ở bất cứ một giao diện nào khác.

Ngoài ra, một khi nền kinh tế CUSD phát triển đến một mức độ nhất định và đạt được các lợi thế chiến lược, các mối quan hệ hợp tác cùng nhiều dự án sẽ được thiết lập để mở rộng việc áp dụng toàn cầu.

Last updated