Coin98 Exchange có an toàn không?

Coin98 Exchange là sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cung cấp cho người dùng quyền quyền kiểm soát toàn bộ tài sản và giao dịch không qua các bên thứ ba như ngân hàng, môi giới, ...

Coin98 Exchange không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân chẳng hạn như email và số điện thoại, và đặc biệt không nắm giữ tài sản của người dùng.

Để giao dịch trên Coin98 Exchange, người dùng chỉ cần kết nối với Coin98 Extension Wallet. Coin98 Extension Wallet là ví non-custodial, đóng vai trò là cầu nối giữa người dùng với blockchain. Coin98 Extension Wallet KHÔNG nắm giữ tài sản của người dùng. Miễn là bạn giữ thông tin Passphrase và Private Key cẩn thận, tài sản của bạn sẽ được an toàn.

Ngoài ra, để nâng cao tính năng bảo mật tuyệt đối cho người dùng, Coin98 còn cung cấp cho bạn các tuỳ chọn cài đặt mật khẩu trên Coin98 Extension Wallet (Mật khẩu chữ và Mật khẩu ma trận) cùng tính năng Extension Lock (Khoá Ví) khi không cần sử dụng trên Coin98 Exchange.

  • Với mật khẩu dạng chữ, Coin98 Extension Wallet yêu cầu người dùng cài đặt với ít nhất 8 ký tự bao gồm chữ, số, ít nhất một chữ cái viết hoa và một ký tự đặc biệt để mật khẩu được tạo đủ mạnh và đảm bảo độ an toàn đối với tài sản của người dùng ở mức khó xâm nhập nhất có thể.

  • Mật khẩu ma trận: là một dạng mật khẩu thế hệ mới. Đây được xem là điểm khác biệt giữa Coin98 Wallet và những ứng dụng ví khác trong thị trường. Matrix Password chỉ bao gồm một số và một toạ độ nhất định, tuy nhiên mức độ bảo mật của nó lại cực kỳ cao và có thể hạn chế khả năng nhìn trộm hoặc quay trộm màn hình.

Người dùng xem thêm Hướng dẫn cài đặt mật khẩu tại đây.

  • Extension Lock là tính năng trên Coin98 Exchange giúp người dùng khoá ví trong trường hợp không cần sử dụng. Để khoá hoặc mở khoá, người dùng cần đăng nhập lại bằng mật khẩu. Ngoài ra Coin98 Extension Wallet sẽ tự lock sau 15 phút nếu người dùng không sử dụng hoặc tắt trình duyệt.

Xem thêm: Github của Coin98 Exchange: https://github.com/coin98

Last updated