Tại sao giao dịch của tôi thất bại?

Có 4 lý do chính dẫn đến việc giao dịch trên Coin98 Exchange thất bại.

Không đủ số dư

Người dùng không có đủ số dư tokens/ coins trong ví so với số lượng mong muốn swap.

Trong trường hợp này, bạn nên giảm số lượng (tốt nhất là nhỏ hơn một ít hoặc làm tròn số) hoặc nạp thêm coin/ token vào ví trước khi swap.

Chưa có hoặc không đủ phí gas

Người dùng chưa có coin/ token gốc trên blockchain muốn giao dịch để làm phí gas hoặc số lượng coin/ token này không đủ để tiến hành lệnh swap.

Mặc dù Coin98 Exchange đã có cơ chế tối ưu phí gas nhưng swap qua các AMM thường qua nhiều route và tốn nhiều phí. Phí này bao gồm chí phí xử lý trên blockchain và phí giao dịch do các AMM thu về. Hãy lưu trữ đủ số lượng coin/ token cần thiết để không làm gián đoạn quá trình giao dịch.

Phí gas cài đặt ở mức quá thấp

Việc cài đặt mức phí gas (gwei) quá thấp cũng dẫn đến việc giao dịch diễn ra chậm hoặc timeout, giao dịch thất bại. Ngoài ra, phí giao dịch có thể bị đẩy lên cao khi mạng lưới bị tắc nghẽn.

Trong trường hợp bạn đã approve (duyệt giao dịch) nhưng giao dịch thất bại, bạn chỉ cần swap lại với cùng số token đã duyệt trước đó mà không tốn thêm phí approve. Người dùng nên sử dụng các blockchain explorer để tham khảo phí giao dịch để điều chỉnh phí gas hợp lý.

Giao dịch coin/token thanh khoản thấp hoặc trong thời gian thị trường biến động

Giao dịch của bạn có thể bị thất bại khi bạn giao dịch các token/ coin có vốn hóa nhỏ, ít người đang giao dịch hoặc thị trường đang trong một đợt biến động lớn.

Ở trạng thái mặc định, Coin98 Exchange thiết lập Slippage ở mức 5% - giúp người dùng giao dịch thành công với hầu hết các coin trên thị trường. Nhưng trong trường hợp thị trường biến động hoặc pool có thanh khoản kém, bằng cách tăng phần trăm slippage tolerance, người dùng có thể xử lý giao dịch nhanh hơn khi chấp nhận mức độ trượt giá cao hơn, đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch bị thất bại.

Giao dịch bị revert (lỗi từ smart contract)

Trong trường hợp giao dịch được đánh dấu là "Reverted", giao dịch đó sẽ không thực hiện được mà sẽ quay về trạng thái trước giao dịch, tuy nhiên bạn sẽ vẫn bị trừ phí. Bạn có thể xem lỗi này trên scan.

Lưu ý:

  • Người dùng có thể tham khảo thêm trạng thái giao dịch trên Etherscan, BscScan,...

  • Hạn chế giao dịch khi thị trường có những biến động lớn.

  • Không có bất kỳ sàn giao dịch phi tập trung nào có để đảm bảo tỷ lệ giao dịch thành công 100%. Coin98 Exchange có cơ chế Gas Engine giúp tối ưu phí giao dịch và hạn chế tình trạng giao dịch thất bại.

  • Tuỳ vào từng blockchain mà phí giao dịch và thời gian swap token cũng khác nhau. Bạn cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận swap giữa các token. (Ví dụ phí giao dịch trên mạng BNB Smart Chain được tính bằng BNB, mạng Ethereum được tính bằng ETH, HECO Chain được tính bằng HT).

Last updated