Khi nào thì người dùng có thể rút tiền? Lợi nhuận của họ có bị mất đi nếu họ rút tiền sớm hơn không?

Người dùng có thể rút tiền cùng với supply APY (lãi suất nhận được khi cung cấp thanh khoản trên Solend) bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, phần thưởng C98 chỉ có thể rút vào lúc 7:00 (UTC+7), ngày 3 hằng tháng. Phần thưởng C98 sẽ bị mất đi nếu người dùng rút tiền sớm hơn khoảng thời gian này.

Last updated