Hướng dẫn chuyển đổi Wrapped SOL (wSOL) sang SOL

Coin98 Wallet hiện đã hỗ trợ người dùng chuyển đổi wSOL token sang SOL ngay trực tiếp trên ví. Người dùng có thể thực hiện theo các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Vào Coin98 Extension Wallet.

Bước 2: Chọn wSOL trên màn hình chính và click vào nút Unwrap.

Bước 3: Chọn Confirm để xác nhận là xong.

Lưu ý: Tính năng chuyển đổi (unwrap) chỉ xuất hiện khi người dùng có token wSOL lưu trữ trong ví cần được chuyển đổi.

Last updated