Hướng dẫn cài đặt Coin98 Extension Wallet trên Google Chrome

Coin98 Extension Wallet đã được thêm vào FireFox và Chrome. Người dùng có thể dễ dàng kết nối với DApps thông qua Coin98 Extension Wallet.

  • Tại trình duyệt Chrome

Bước 1: Tìm và chọn Coin98 Extension Wallet trên Chrome Web Store;

Bước 2: Click vào Thêm vào Chrome (Add to Chrome);

Bước 3: Một thông báo sẽ hiển thị trên màn hình, anh em đọc kỹ, sau đó nhấp vào Thêm tiện ích mở rộng (Add extension) để phê duyệt.

Bước 4: Click vào biểu tượng Extension → Bấm vào icon ghim để hiển thị Coin98 Wallet trên thanh tiện ích.

Last updated