Hướng dẫn phát hành token trên Token Issuer

Coin98 Exchange

Trên thanh điều hướng Products (Sản phẩm) ở đầu trang, chọn Coin98 Issuer hoặc truy cập vào: terminals.coin98.com/issuer

Bước 1: Lựa chọn mạng lưới muốn phát hành token, trong ví dụ này mình chọn HECO. Hệ thống sẽ tự động kết nối với ví tương ứng của mình.

Bước 2: Điền các thông tin sau:

 • Token name: Tên token.

 • Token symbol: Ký hiệu của token viết bằng chữ in hoa (không được nhiều hơn 5 kí tự).

 • Total supply: Tổng số lượng token bạn định phát hành.

 • Decimal Points: Số lượng chữ số thập phân trong đơn vị của token. Decimal Points ở đây mình đang để là 10, có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất của token phát hành là 0.0000000001 token.

 • Token Burn & Token Mint: Người dùng có thể chọn hoặc không chọn cả hai. Lưu ý: Nếu không chọn bất cứ lựa chọn nào, tổng cung ban đầu sẽ không được quyền thay đổi.

 • Token logo (không bắt buộc): Click vào dấu cộng để tải logo của token.

 • Owner Address: Ví của chủ sở hữu token, là địa chỉ để hệ thống gửi token về. Hệ thống sẽ tự động điền địa chỉ ví mà bạn đang kết nối, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng một địa chỉ ví khác. Khi phát hành, phí tạo token vẫn tính trên ví bạn đang kết nối. Để thay đổi địa chỉ ví kết nối, thực hiện các bước sau:

 • Chọn địa chỉ ví góc trên bên phải màn hình.

 • Chọn ví muốn kết nối.

Bước 3: Click Issue (Phát hành).

Bước 4: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn trả một lượng phí (network fee) để phát hành token.

Vì vậy, bạn cần lưu ý để chuẩn bị đủ phí giao dịch mạng lưới cho bước này. Nếu đồng ý, chọn Confirm trên popup thông báo xác nhận.

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công ở góc bên phải của màn hình.

Số lượng token issue sẽ được gửi về địa chỉ ví chủ sở hữu. Bạn có thể click vào thông báo để kiểm tra lại thông tin chi tiết trên các trình duyệt Explorer như BscScan, Etherscan, Hecoscan,...

Coin98 Mobile Wallet

Bước 1: Trên màn hình chủ, chọn Terminals → chọn Token Issuer.

Bước 2: Lựa chọn mạng lưới muốn phát hành token, trong ví dụ này mình chọn HECO. Hệ thống sẽ tự động kết nối với ví tương ứng của mình.

Bước 3: Điền các thông tin sau:

 • Name: Tên token.

 • Symbol: Ký hiệu của token

 • Total supply: Tổng số lượng token bạn định phát hành.

 • Decimal Points: Số lượng chữ số thập phân trong đơn vị của token. Decimal Points ở đây mình đang để là 10, có nghĩa là đơn vị nhỏ nhất của token phát hành là 0.0000000001 token.

 • Token Burn & Token Mint: Người dùng có thể chọn hoặc không chọn cả hai. Lưu ý: Nếu không chọn bất cứ lựa chọn nào, tổng cung ban đầu sẽ không được quyền thay đổi.

 • Token logo: Click vào icon Logo để tải logo của token.

 • Owner Address: Ví của chủ sở hữu token, là địa chỉ để hệ thống gửi token về. Hệ thống sẽ tự động điền địa chỉ ví mà bạn đang kết nối, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng một địa chỉ ví khác. Khi phát hành, phí tạo token vẫn tính trên ví bạn đang kết nối. Để thay đổi địa chỉ ví kết nối, thực hiện các bước sau:

Ngoài ra anh em có thể truy cập vào tab Lịch sử để lấy contract address của token mình vừa phát hành.

Token vừa được phát hành của anh em sẽ hiển thị ngay ở trang chủ. Các thao tác gửi nhận token sẽ được thực hiện tương tự như các token bình thường.

Last updated