FAQs

1. SpaceGate hỗ trợ những blockchain nào?

SpaceGate hiện đã hỗ trợ Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon và TomoChain.

Các bridge trên TomoChain, Avalanche, Arbitrum, Optimism và Boba Network đã tạm thời ngưng hoạt động vì lí do nâng cấp hiệu suất.

2. SpaceGate hỗ trợ chuyển đổi token nào?

Hiện tại, SpaceGate hỗ trợ chuyển đổi token C98 và token TOMO. USDT và CUSD sẽ sớm có mặt trên SpaceGate. Trong tương lai, nhiều tài sản khác cũng sẽ sớm được cập nhật dựa theo sự phát triển sản phẩm và nhu cầu của người dùng.

2. Thời gian để hoàn tất giao dịch trên SpaceGate?

Thông thường, giao dịch sẽ mất khoảng 2-5 phút để hoàn tất.

3. Giới hạn tối thiểu và tối đa cho mỗi giao dịch trên SpaceGate là gì?

Coin98 luôn muốn đảm bảo tất cả các giao dịch được bảo mật, vì vậy sẽ có quy định số lượng giới hạn khi chuyển đổi đối với mỗi token:

  • Đối với C98, bạn có thể chuyển đổi tối thiểu 10 C98 và tối đa 50.000 C98 cho mỗi lần giao dịch.

  • Đối với TOMO, bạn có thể chuyển đổi tối thiểu 10 TOMO và tối đa 5.000 C98 cho mỗi lần giao dịch.

4. Tổng các chi phí giao dịch trên SpaceGate là bao nhiêu?

  • Phí giao dịch cross-chain (phí protocol): 0,1% cho mỗi giao dịch chuyển đổi C98 token, 0,5% cho mỗi giao dịch chuyển đổi VIC token

  • Phí bridge cho TOMO (Ethereum -> TomoChain): 0 TOMO

  • Phí bridge cho C98 theo bảng dưới đây:

ETH <> BSC <> SPL <> ETH

ETH-BSC

ETH-SPL

SOL-ETH

SOL-BSC

BSC-ETH

BSC-SPL

2 C98

0 C98

4 C98

2 C98

4 C98

0 C98

ETH <> Polygon <> BSC

ETH-Polygon

Polygon-ETH

BSC-Polygon

Polygon-BSC

0 C98

4 C98

0 C98

2 C98

ETH <> TomoChain <> BSC

ETH - TomoChain

TomoChain - ETH

BSC - TomoChain

TomoChain - BSC

0 C98

4 C98

0 C98

2 C98

Ví dụ. Chuyển đổi 1000 C98 từ BNB Smart Chain sang Ethereum sẽ được tính phí như sau:

1000 - (0,5%*1000) - 4 = 991 C98

Lưu ý: Hãy nhớ rằng các khoản phí trên chưa bao gồm phí Gas (mạng lưới) và bạn cũng cần chuẩn bị token chủ (SOL, BNB, ETH, TOMO) để thanh toán phí gas (deposit fee).

5. Người dùng có thể nạp phí mạng ở đâu?

Có 2 cách để người dùng có thể nhận phí mạng:

1. Người dùng có thể mua token mà bạn muốn chuyển đổi cross-chain sang các sàn giao dịch tập trung và gửi tới Coin98 Super App dưới dạng phí mạng.

2. Người dùng có thể mua token mà bạn muốn chuyển đổi cross-chain trực tiếp qua Fiat on ramp trên Coin98 Super App & Extension (được thanh toán qua VISA, MasterCard, v.v. tùy thuộc vào khu vực của người dùng)

6. Người dùng nên xử lí như thế nào khi giao dịch thực hiện quá lâu?

Coin98 Super App cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng trên Livechat 24/7; bạn có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi, hoặc thông qua : https://livechat.coin98.com/ để được trợ giúp thêm.

Last updated