Hướng dẫn đồng bộ hoá ví Coin98 Super Wallet với Coin98 Extension

Hướng dẫn lấy Private Key/Seed Phrase từ Coin98 Super Wallet

Bạn lưu ý phải lưu trữ Private Key và Seepd Phrase cẩn thận ngay từ lúc tạo ví. Trước khi đồng bộ ví (khôi phục ví) trên Coin98 Extension, bạn có thể sao chép Private Key/Seed Phrase đã lưu trữ sẵn rồi chuyển qua bước tiếp theo. Tuy nhiên, nếu đã vô tình xoá hoặc quên lưu trữ, bạn vẫn có thể xem lại Private Key/Seed Phrase trên Coin98 Super Wallet bằng cách thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở Coin98 Super Wallet → Chọn Quản lý ví (Manage Wallets);

Bước 2: Nhấn chọn nút cài đặt ở góc trên bên phải màn hình;

Bước 3: Nhấn vào nút cài đặt cạnh ví mà bạn muốn xem khóa khôi phục Private Key/Seed Phrase;

Bước 4: Nhắn chọn Hiện Key (Show Private Key & Seed Phrase)

Bước 5: Sao chép và sao lưu lại Seed Phrase và Private Key đúng từng từ và đúng thứ tự ở nơi an toàn. Sau đó dùng Private Key/Seed Phrase này để đồng bộ ví trên Coin98 Extension.

Lưu ý: Tất cả ví con trong cùng một ví multi-chain sẽ có cùng Seed Phrase, nên bạn có thể click vào ví con bất kỳ khi muốn lấy Seed Phrase. Ngoài ra, mỗi ví con có thể có thêm Private Key tùy cơ chế blockchain nên bạn có thể click chọn ví con mong muốn để lấy Private Key của ví này khi cần.

Khôi phục ví trên Coin98 Extension

Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính - khôi phục ví trên Coin98 Extension:

Bước 1: Mở Coin98 Extension:

  • Nếu bạn mới sử dụng hoặc mới tải Coin98 Extension: Click chọn Khôi phục (Restore) → Cài đặt mật khẩu cho extension theo hướng dẫn này;

  • Nếu bạn đã cài đặt và đang dùng Coin98 Extension: Nhấn chọn biểu tượng Tâts cả ví (All Wallets) ở góc trên bên trái màn hình chính → Chọn biểu tượng thêm ví ở góc trên bên phải → chọn loại ví bạn muốn khôi phục

Bước 2: Chọn Multi-chain hoặc chỉ một blockchain cần khôi phục ví;

Bước 3: Đặt tên ví và nhập Seed Phrase/Private Key của ví từ Coin98 Super Wallet (theo hướng dẫn lấy key phía trên) → Click Khôi phục (Restore) để hoàn tất.

Lưu ý:

  • Coin98 Extension hỗ trợ 2 chuẩn (Chuẩn mới và Chuẩn cũ) đối với mỗi ví trên một số blockchain như Bitcoin, Solana, Avalanche C-chain, Viction (trước đây là Tomochain), Celo, Injective và The Open Network.

  • Chuẩn mới (New Standard) được chọn mặc định khi khôi phục ví. Nếu bạn muốn chọn Chuẩn cũ (Old Standard), vui lòng click biểu tượng Cài đặt ở góc trên bên phải màn hình khôi phục ví → Chọn chuẩn như mong muốn.

Vậy là bạn đã đồng bộ hoá thành công ví Coin98 Super Wallet trên Coin98 Extension. Từ giờ bạn có thể theo dõi tài sản và kết nối với các DApp ví của mình ở mọi lúc mọi nơi không chỉ trên mobile mà còn cả trên PC.

Last updated