Hướng dẫn chuyển đổi tokens trên SpaceGate ?

Cầu nối Cross-chain SpaceGate hỗ trợ người dùng chuyển đổi token từ chuối EVM đến chuỗi non-EVM cho C98 (Những tài sản token khác sẽ được cập nhật thêm sau). Điều này giúp người dùng sử dụng vốn hiệu quả và tìm ra các cơ hội đầu tư tiềm năng trong Thế giới DeFi rộng lớn. Các cầu nối bao gồm:

  • C98 (SPL) <> C98 (BEP20) <> C98 (ERC20) <> C98 (SPL)

  • C98 (BEP20) <> C98 (PRC20)<> C98 (ERC20)

  • C98 (BEP20) <> C98 (VRC25) <> C98 (ERC20)

  • SAROS (VRC25) <> SAROS (SPL)

  • TOMOE (Ethereum) -> VIC (Viction)

Chuyển đổi tokens trên SpaceGate

Để chuyển đổi tokens giữa các mạng lưới, bạn cần trả một số phí: phí protocol, phí bridge (withdraw fee) và phí Gas (deposit fee). Vui lòng kiểm tra các phí tại đây.

Coin98 luôn muốn đảm bảo tất cả các giao dịch được bảo mật, vì vậy mỗi token sẽ có quy định số lượng giới hạn khi chuyển đổi:

  • Đối với C98, bạn có thể chuyển đổi tối thiểu 10 C98 và tối đa 50.000 C98 cho mỗi lần giao dịch.

  • Đối với TOMO, bạn có thể chuyển đổi tối thiểu 10 VIC và tối đa 5.000 VIC cho mỗi lần giao dịch.

  • Đối với SAROS, bạn có thể chuyển đổi tối thiểu 100 SAROS và tối đa 499,999 cho mỗi lần giao dịch.

Trên Coin98 Super App

Trước hết, bạn cần cài đặt hoặc cập nhật Coin98 Super App lên phiên bản mới nhất:

Bước 1: Mở Coin98 Super Wallet, sau đó chọn Swap -> chọn SpaceGate

Bước 2: Chọn token/coin, các blockchain và ví tương ứng.

Bước 3: Nhập số lượng token bạn muốn quy đổi. Sau đó, chọn Chuyển đổi (Convert).

Bước 4: Hệ thống sẽ hiện một pop-up để bạn kiểm tra lệnh một lần nữa. Nếu đồng ý, chọn Xác nhận (Confirm) để hoàn tất lệnh.

Khi lệnh hoàn tất, bạn có thể kiểm tra lại giao dịch trong phần Lịch sử chuyển đổi (Convert History) hoặc quay lại màn hình chính của mục Ví để kiểm tra số dư token.

Trên Coin98 Extension

Trước tiên bạn cần cài đặt Coin98 Extension để kết nối ví với https://spacegate.coin98.com/

Hướng dẫn cài đặt Coin98 Extension Wallet trên Google Chrome

Bước 1: Chọn token, các blockchains và địa chỉ ví tương ứng.

Bước 2: Nhập số lượng token bạn muốn chuyển đổi. Sau đó, chọn vào Chuyển đổi (Convert).

Bước 3: Hệ thống sẽ hiện một pop-up để bạn kiểm tra lệnh một lần nữa. Nếu đồng ý, chọn Xác nhận (Confirm) để hoàn tất.

Last updated